วีธีรับมือกับเพื่อนบ้าน/ข้างห้องที่ชอบสูบบุหรี่

“กลิ่นบุหรี่” ปัญหาที่ชาวคอนโดส่วนใหญ่ต้องร้องอี๋! เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยและลูกบ้านอื่นๆ ที่ไม่สูบบุหรี่มานักต่อนัก จนทำให้มีคำถามตามมาว่า สูบบุหรี่บริเวณระเบียงคอนโดมีความผิดไหม? หากพบเจอห้องข้างๆ สูบบุหรี่ตรงระเบียงคอนโดสามารถทำอะไรได้บ้าง ? วันนี้นิติ SMART จะมาบอกวิธีรับมือกับเพื่อนบ้านที่ชอบสูบบุหรี่กันครับ

ปกติแล้ว คอนโดในแต่ละที่จะมีการกำหนดให้มีจุดสูบบุหรี่โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการแยกพื้นที่ให้กับผู้สูบบุหรี่ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ในอาคารเดียวกัน แต่เราก็มักจะเจอคนสูบบุหรี่ที่ออกมาสูบบุหรี่ที่ระเบียงอยู่เสมอ เนื่องจากลูกบ้านบางคนอาจจะคิดว่า “สูบแป๊ปเดียว เดี๋ยวกลิ่นก็หาย ไม่เป็นอะไรหรอก” และคิดว่าการสูบบุหรี่บริเวณระเบียงนั้น ยังอยู่พื้นที่ส่วนตัวและเป็นสิทธิส่วนบุคคล โดยหลงลืมไปว่าทั้งกลิ่นและควันบุหรี่สามารถลอยออกไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นกัน

หากพบเพื่อนบ้านชอบสูบบุหรี่ที่ระเบียง

นิติ SMART ขอแนะนำให้ลูกบ้านทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.แจ้งนิติบุคคลประจำโครงการ ให้รับทราบเรื่องปัญหากลิ่นบุหรี่

นิติบุคคลจะเป็นฝ่ายเข้าไปตักเตือนด้วยวาจา เพื่อให้เพื่อนบ้านรับทราบว่าห้องข้างๆ กำลังได้รับผลกระทบอยู่ หากนิติบุคคลพบว่าลูกบ้านคนดังกล่าวมีพฤติกรรมชอบสูบบุหรี่นอกที่พักอาศัย หรือ บริเวณส่วนกลาง นิติบุคคลจะทำการออกหนังสือเตือนและดำเนินการเรียกให้ชำระค่าปรับ

2.ลูกบ้านที่ได้รับผลกระทบสามารถพูดคุยและขอความร่วมมือไปยังห้องข้างๆ ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่นิติบุคคลจัดไว้ให้

3.ลูกบ้านสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถเอาผิดทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บทบัญญัติด้านการจัดการ ป้องกัน และก้ไขปัญหามลพิษ ในมาตรา 25 “ถ้ามีเหตุก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่เพื่อนบ้านหรือผู้อาศัยใกล้เคียง ที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งเสียง, แสง, รังสี, ความร้อน, สิ่งมีพิษ, ฝุ่น, ควัน, ละออง และกรณีอื่นใดที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ที่ถูกผลกระทบจะสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที”

นอกจากนี้ในพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตราที่ 26 แล: 27 ยังมีบทบัญญัติเรื่องของการก่อความรำคาญในพื้นที่สาธารณะและเอกชน พร้อมการมีโทษทางกฎหมายมาตรา 74 ที่ระบุไว้ว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในมาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28 วรรคหนึ่งและวรรคสาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท และอาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับ

สูบบุหรี่ในห้องชุด ผิดกฎหมายไหม ?

หากอ้างอิงจาก พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 2535 การสูบบุหรี่ภายในห้องชุดที่ตัวเองอาศัยอยู่นั้น ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่ทางนิติบุคคลสามารถออกกฎระเบียบการพักอาศัย และขอความร่วมมือลูกบ้านทุกคนในโครงการไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้องพักอาศัย และห้ามมิให้ทิ้งก้นบุหรี่ออกนอกระเบียงคอนโด เพื่อป้องกันปัญหา ไม่ให้เพื่อนบ้านได้รับผลกระทบในเรื่องของกลิ่นควันบุหรี่หรือบุหรี่ที่ดับไม่สนิท ลมอาจจะพัดก้นบุหรี่ดังกล่าวไปยังราวตากผ้าห้องผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ รวมไปถึงการกำหนดบทลงโทษ หากตรวจพบฝ่าฝืน จะต้องมีการเสียค่าปรับ เป็นต้น

ควันบุหรี่ และ ผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

สารนิโคตินในควันบุหรี่ สามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง อีกทั้งยังเพิ่มความถี่ความรุนแรงให้กับอาการหอบหืด 

ผลกระทบของควันบุหรี่ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

  • ควันบุหรี่มือหนึ่ง คือควันที่ผู้สูบดูดเข้าสู่ร่างกาย เกิดอันตรายส่งผลเสียต่อตัวเอง
  • ควันบุหรี่มือสอง คือควันที่ผู้สูบพ่นออกมาและฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ ส่งผลเสียต่อผู้ที่อยู่โดยรอบที่ต้องสูดดมและได้รับสารพิษ
  • ควันบุหรี่มือสาม เป็นควันที่ตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของ เสื้อผ้า และวัตถุอื่นๆ ทำให้สารพิษเกาะติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสูบบุหรี่

สารตกค้างที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมจากควันบุหรี่มือสาม สามารถส่งผลต่อร่างกายผู้อยู่อาศัยสูดดมได้ด้วยเช่นกันนะครับ รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ได้กล่าวในรายการพบหมอรามาเกี่ยวกับ “ควันบุหรี่มือ 3 อันตรายกว่าที่คิด” ว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อควันบุหรี่มือสาม คือ ผู้อยู่อาศัยอยู่ตามอพาร์ตเม้น คอนโดมิเนียม แม้ว่าตนเองอาจไม่มีผู้สูบบุหรี่ แต่หากห้องข้างๆ มีการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ก็สามารถเล็ดลอดทางหน้าต่าง ท่อระบายน้ำ และอื่นๆ มาได้อย่างง่ายดาย จากการศึกษายังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดฯ 1 ใน 4 กว่า 68% มีการตรวจพบสารนิโคตินในเด็ก ขณะที่ผู้อาศัยในบ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ ตรวจพบสารนิโคตินในเด็กเพียง 30% เท่านั้น กดรับฟังข้อมูลแหล่งอ้างอิง

ผลกระทบจากการสูบหรี่ร้ายแรงขนาดนี้ นิติ SMART อยากให้ลูกบ้านที่มักจะสูบบุหรี่บริเวณระเบียงคอนโด เห็นใจเพื่อนบ้านห้องข้างๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบการพักอาศัยอย่างเคร่งคัด เพื่อสุขภาพตัวเอง และให้ลูกบ้านทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ 😊

ติดต่อเรา