บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลนิติบุคคลภายในโครงการ นำเสนอนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของลูกบ้าน วางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งงานควบคุมดูแลการบริหารอาคารหรือหมู่บ้านจัดสรร โดย ปัจจุบัน สมาร์ท ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการต่างๆ ทั้งคอนโดมิเนียม หมู่บ้าน ทาว์นโฮม รวมกว่า 400 โครงการแบ่งเป็น บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม

image

หมู่บ้าน

สมาร์ทดูแลโครงการ บ้านเดี่ยว ทั้งหมด 40 โครงการ แบ่งเป็น

14 หมู่บ้าน
arrow

30-100ยูนิต

10 หมู่บ้าน
arrow

101-200ยูนิต

13 หมู่บ้าน
arrow

201-400ยูนิต

3 หมู่บ้าน
arrow

มากกว่า400ยูนิต

image

คอนโดมิเนียม

สมาร์ทดูแลโครงการ อาคารคอนโดมิเนียม ทั้งหมด 11 โครงการ แบ่งเป็น

2 คอนโดมิเนียม
arrow

ไม่เกิน100ยูนิต

2 คอนโดมิเนียม
arrow

100-400ยูนิต

4 คอนโดมิเนียม
arrow

401-1,000ยูนิต

3 คอนโดมิเนียม
arrow

มากกว่า1,000ยูนิต

image

ทาวน์โฮม

สมาร์ทดูแลโครงการ ทาวน์โฮม ทั้งหมด 36 โครงการ แบ่งเป็น

3 ทาวน์โฮม
arrow

ไม่เกิน 50ยูนิต

11 ทาวน์โฮม
arrow

51-200ยูนิต

18 ทาวน์โฮม
arrow

201-400ยูนิต

4 Town Home
arrow

มากกว่า400ยูนิต

การจัดตั้งนิติบุคคล

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ มีทีมงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลทั้งกลุ่มคอนโดมิเนียม และ บ้านจัดสรร สมาร์ทมีกระบวนการและระบบการดำเนินการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการดำเนินการด้านเอกสารและติดต่อราชการต่างๆ เพื่อการดำเนินการสำหรับโครงการในการเตรียมจัดตั้งนิติ หรือ ส่งมอบงานจากทางบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมาร์ทดำเนินการจัดตั้งนิติมาแล้วกว่า 400 โครงการ