บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมให้บริการงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทุกขนาดโครงการ ทุกยูนิต ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบัน สมาร์ทได้รับความไว้วางใจให้บริหารโครงการที่อยู่อาศัยมากกว่า 470 โครงการทั่วประเทศ และดูแลลูกบ้านมากกว่า 225,000 หลังคาเรือน มากถึง 570,000 คน

image

หมู่บ้าน

สมาร์ทดูแลโครงการ บ้านเดี่ยว ทั้งหมด 156 โครงการ แบ่งเป็น

44 หมู่บ้าน
arrow

30-100ยูนิต

59 หมู่บ้าน
arrow

101-200ยูนิต

45 หมู่บ้าน
arrow

201-400ยูนิต

8 หมู่บ้าน
arrow

มากกว่า400ยูนิต

image

คอนโดมิเนียม

สมาร์ทดูแลโครงการ อาคารคอนโดมิเนียม ทั้งหมด 116 โครงการ แบ่งเป็น

25 คอนโดมิเนียม
arrow

ไม่เกิน100ยูนิต

56 คอนโดมิเนียม
arrow

100-400ยูนิต

22 คอนโดมิเนียม
arrow

401-1,000ยูนิต

13 คอนโดมิเนียม
arrow

มากกว่า1,000ยูนิต

image

ทาวน์โฮม

สมาร์ทดูแลโครงการ ทาวน์โฮม ทั้งหมด 195 โครงการ แบ่งเป็น

14 ทาวน์โฮม
arrow

ไม่เกิน 50ยูนิต

67 ทาวน์โฮม
arrow

51-200ยูนิต

93 ทาวน์โฮม
arrow

201-400ยูนิต

21 ทาวน์โฮม
arrow

มากกว่า400ยูนิต