บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลนิติบุคคลภายในโครงการ นำเสนอนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของลูกบ้าน วางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งงานควบคุมดูแลการบริหารอาคารหรือหมู่บ้านจัดสรร โดย ปัจจุบัน สมาร์ท ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการต่างๆ ทั้งคอนโดมิเนียม หมู่บ้าน ทาว์นโฮม รวมกว่า 240 โครงการแบ่งเป็น บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม

image

หมู่บ้าน

สมาร์ทมีประสบการณ์ด้าน ดูแล โครงการบ้านเดี่ยว ทั้งหมด 64 ปัจจุบันและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น

7 หมู่บ้าน
arrow

ไม่เกิน 50ยูนิต

40 หมู่บ้าน
arrow

40ยูนิต

13 หมู่บ้าน
arrow

201-400ยูนิต

4 หมู่บ้าน
arrow

มากกว่า400ยูนิต

image

คอนโดมิเนียม

สมาร์ท ดูแลอาคารสูง คอนโดมิเนียม ทั้งหมด 73 โครงการ แบ่งเป็น

7 คอนโดมิเนียม
arrow

ไม่เกิน100ยูนิต

25 คอนโดมิเนียม
arrow

100-400ยูนิต

32 คอนโดมิเนียม
arrow

401-1,000ยูนิต

9 คอนโดมิเนียม
arrow

มากกว่า1,000ยูนิต

image

ทาวน์โฮม

บริษัท สมาร์ท ดูแลโครงการ ทาวน์โฮม ทั้งหมด 111 โครงการ แบ่งเป็น

7 ทาวน์โฮม
arrow

ไม่เกิน 50ยูนิต

42 ทาวน์โฮม
arrow

51-200ยูนิต

50 ทาวน์โฮม
arrow

201-400ยูนิต

12 Town Home
arrow

มากกว่า400ยูนิต

การจัดตั้งนิติบุคคล

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ มีทีมงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลทั้งกลุ่มคอนโดมิเนียม และ บ้านจัดสรร สมาร์ทมีกระบวนการและระบบการดำเนินการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการดำเนินการด้านเอกสารและติดต่อราชการต่างๆ เพื่อการดำเนินการสำหรับโครงการในการเตรียมจัดตั้งนิติ หรือ ส่งมอบงานจากทางบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมาร์ทดำเนินการจัดตั้งนิติมาแล้วกว่า 100 โครงการ