ดาวน์โหลตประวัติของบริษัทในรูปแบบ PDF ไฟล์:

คลิกที่ไอคอนเพื่อดาวน์โหลด!

การบริหารจัดการทรัพย์สินและการบริหารนิติบุคคล ถือเป็นบริการหลักของ SMART เรามีความเชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัยและความต้องการของลูกบ้านมากว่า 28 ปี ทีมงานของ SMART ที่มีความมืออาชีพด้านการบริหารนิติบุคคลและงานวิศกรรมอาคาร พร้อมที่จะเปลี่ยนการบริหารนิติบุคคลแบบเดิมๆ ให้มีความทันสมัย มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทีมงานของเรามีใจรักและมีความมุ่งมั่นในดูแลลูกบ้านทุกคนอย่างต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัยในโครงการ มีการสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าถึง ให้บริการที่ครอบคลุมและโปร่งใส เพื่อทำให้ลูกบ้านรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในทุกมิติของการอยู่อาศัย อีกทั้งเรายังนำเอาแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาช่วยให้ชีวิตลูกบ้านสะดวกสบาย ง่ายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกบ้านยุคใหม่

งานบริการของเรา
  • บริหารนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  • การดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการ
  • บริหารจัดการงานเอกสาร บัญชี งบประมาณ
  • ควบคุมการทำงานของบริษัทคู่สัญญาฯ ต่างๆ และผู้รับเหมา ด้านความปลอดภัย ความสะอาด และการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • บริการด้านกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับที่พักอาศัย
  • การซ่อมบำรุงรักษาดูแลเครื่องกลและไฟฟ้า
  • ดูแลให้ความช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินของลูกบ้าน
  • บริหารจัดการร้านค้าในโครงการที่อยู่อาศัย

“เพราะการดูแลลูกบ้าน คือ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา”

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา