SMART ได้จัดกิจกรรมสัมนาให้กับพนักงาน

SMART ได้จัดกิจกรรมสัมนาให้กับพนักงานขึ้น ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2560 โดยมีวัถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานรับรู้ทิศทาง เป้าหมาย รวมถึงความเป็นมาตรฐานในการบริการสำหรับท่านเจ้าของบ้าน และห้องชุด ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้พนักงานยังได้ร่วมกันทำกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุนสนาน และรอยยิ้มจากพนักงานทุกๆ คน

ติดต่อเรา

    *
    *
    *