ดาว์นโหลตประวัติของบริษัทในรูปแบบ PDF ไฟล์ได้ที่นี่:

การบริหารจัดการทรัพย์สินและการบริหารจัดการนิติบุคคลถือเป็นบริการหลักของ SMART เราให้บริการมาแล้วกว่า 10 ปีและมีฐานลูกค้าในประเทศไทยมากมาย ทีมงาน SMART ทั้งหมดประกอบด้วยมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการนิติบุคคล และทีมงานที่มุ่งมั่นและพร้อมที่จะบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ “สร้างมาตราฐานใหม่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินในประเทศไทย"

ทีมงานของเรามีใจรักและมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณและทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในโครงการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด เรายังใช้ประโยชน์จากยุคดิจิทัลโดยนำเอาเครื่องมือ นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการให้บริการของเรา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของเราที่นี่

งานบริการของเรา อาธิเช่น:
+ การจัดการอาคาร / สถานที่
+ การจัดการและการบำรุงรักษาเครื่องกลและไฟฟ้า
+ บริการทางการเงินและบัญชี
+ บริการด้านกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมาย
+ การจัดการสิ่งแวดล้อม
+ บริการแก่ผู้อยู่อาศัย
+ การบริหารจัดการผู้รับเหมาและคู่ค้า
+ การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคาร / ทรัพย์สินโครงการอสังสาริมธรรมแบบผสมผสาน
เพราะเรารู้ว่าคุณต้องการที่จะอยู่ในบ้านและชุนชนในโครงการอย่างสงบสุข ปรองดอง ปลอดภัยและสะดวกสบาย ให้เราได้ดูแลคุณ ...

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดตอ่เข้ามาแจ้งต้องการชมเชยทางฝ่ายนิติบุคคลที่มีการดูแลความสะอาดของโครงการเป็นอย่างดีค่ะ มีระเบียบ เรียบร้อยดี"

บ้านกลางเมือง รัชโยธิน

“ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยคุณเบียร์ (ผู้จัดกาของโครงการ)ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกบ้าน เช่น ลูกบ้านไฟที่บ้านไม่ติด ทางนิติก็คอยหาอุปกรณ์ให้ทางลูกค้า จึงทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในการทำงานอย่างมากค่ะ จึงติดต่อเข้ามาชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ”

Centro ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยผู้จัดการนิติบุคคลของโครงการ Centro ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ เนื่องจากปฏิบัติงานดีมาก เวลาที่ลูกค้าไม่อยู่บ้าน ก็ช่วยดูแลบ้านลูกค้าให้เป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าประทับใจเป็นอย่างมากจึงติดต่อเข้ามาชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ"

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยเจ้าหน้าที่นิติบุคคลที่ช่วยประสานงานเรื่องต่างๆภายในโครงการเป็นอย่างดี และมีการดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการดีมาก ทำให้ลูกค้าประทับใจจึงติดต่อเข้ามาชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ"

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยเจ้าหน้าที่นิติฯเนื่องจากนิติฯ มีการดูแลลูกค้าและคอยช่วยเหลือลูกคค้าอยู่เสมอๆค่ะ"

Sales Contact

พัชราภรณ์ คงหนองเต่า (คุณปุ้ม)

Business Development Manager

ต้องการให้นำเสนองานบริหารนิติบุคคลประจำโครงการต่างๆ ติดต่อ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์มือถือบริษัท : 0638966142
Line ID : nupoom14

สิทธิเดช รัตนเนตร์ (เดช)

Business Development Manager

ต้องการให้นำเสนองานบริหารนิติบุคคลประจำโครงการต่างๆ ติดต่อ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์มือถือบริษัท : 0655109463
Line ID : smart9463

ติดต่อเรา

*
*
*