SMART เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการบริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร และงานบริการนิติบุคคลอาคารชุดและงานบริการนิติบุคคลหมู่บ้าน ทาว์นโฮม มากว่า 200 โครงการทั่วประเทศไทย SMART ทำการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นที่จะการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชนที่เราดูแล

เรานำเสนอทางออกในรูปแบบใหม่ๆและแตกต่างเกี่ยวกับการดูแลนิติบุคคล โดยมอบการบริหารงานที่เชื่อถือได้ ตอบสนองอย่างรวดเร็วและโปร่งใสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยของเราให้ดี ยิ่งขึ้นไปและเราให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับผู้อยู่อาศัยทุกท่าน เรามุ่งมั่นในการพัฒนาทีมงานที่มีทัศษนะคติในการทำงานที่ดีเยี่ยมและส่งเสริมให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ของเราทำงานโดยให้ความคิดสร้างสรรค์ และนี่คิดสิ่งที่สร้างความแตกต่างในการบริการของเรา

ทีมงานฝ่ายบริหารของ SMART

Department of Living Solutions Experts 

example-image
ภคมน ภาณุธนศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการนิติบุคคล แนวสูง

example-image
วีรยุทธ ธรรมวิชิต

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการนิติบุคคล แนวราบ

example-image
ถาวร มีเสมอ

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมอาคาร

example-image
บุณณดา เย็นทรวง

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน

example-image
ศรัณรัตน์ ศุภนิรัติศัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการ

example-image
สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์


บ้านกลางเมือง รัชโยธิน

“ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยคุณเบียร์ (ผู้จัดกาของโครงการ)ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกบ้าน เช่น ลูกบ้านไฟที่บ้านไม่ติด ทางนิติก็คอยหาอุปกรณ์ให้ทางลูกค้า จึงทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในการทำงานอย่างมากค่ะ จึงติดต่อเข้ามาชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ”

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

“ลูกค้าติดต่อเข้ามาขอชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เรื่องการดูแลความเรียบร้อยและ จัดการพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างดี ลูกค้าจึงประทับใจอย่างมากและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ อีกทั้งเพื่อป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นิติบุคคลในการทำงานค่ะ”

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เนื่องจากประทับใจที่ช่วยประสานงานเรื่องต่างๆภายในโครงการได้ดีมาก จึงติดต่อเข้ามาชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ"

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยเจ้าหน้าที่นิติบุคคลที่ช่วยประสานงานเรื่องต่างๆภายในโครงการเป็นอย่างดี และมีการดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการดีมาก ทำให้ลูกค้าประทับใจจึงติดต่อเข้ามาชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ"

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยฝ่ายนิติบุคคลให้การบริการดี การประสานงานดี และหมู่บ้านสะอาดเรียบร้อยดี"

Vision

Driven by innovation and a forward-thinking approach to property management, SMART strives to deliver ever-evolving living solutions for community well being.

We strive to set new heights in Thailand’s property management industry.

ติดต่อเรา
*
*
*