อบรมทักษะการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดอบรม การทำ CPR เบื้องต้น และขั้นตอนการใช้งานเครื่อง AED ที่ได้ถูกติดตั้งไว้ประจำอาคารชุด ที่บริหารงานโดย บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสฯ ให้กับพนักงานทีมบริหารอาคารชุด รุ่นที่ 5 เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพ และทักษะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยผู้ป่วยเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการสร้างความมั่นใจ และสามารถดูแลท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยได้

ติดต่อเรา

    *
    *
    *