บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์โดยตรง มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลนิติบุคคลภายในโครงการ นำเสนอนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของลูกบ้าน วางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งงานควบคุมดูแลการบริหารอาคารหรือหมู่บ้านจัดสรร โดย ปัจจุบัน สมาร์ท ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการต่างๆ ทั้งคอนโดมิเนียม หมู่บ้าน ทาว์นโฮม รวมกว่า 240 โครงการแบ่งเป็น บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม

หมู่บ้าน

สมาร์ทมีประสบการณ์ด้าน ดูแล โครงการบ้านเดี่ยว ทั้งหมด 64
ปัจจุบันและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น

7
หมู่บ้าน

ไม่เกิน
50
ยูนิต
40
หมู่บ้าน


51-200
ยูนิต
13
หมู่บ้าน


201-400
ยูนิต
4
หมู่บ้าน

มากกว่า
400
ยูนิต

คอนโดมิเนียม

สมาร์ท ดูแลอาคารสูง คอนโดมิเนียม ทั้งหมด 73 โครงการ แบ่งเป็น

7
คอนโดมิเนียม

ไม่เกิน
100
ยูนิต
25
คอนโดมิเนียม


100-400
ยูนิต
32
คอนโดมิเนียม


401-1,000
ยูนิต
9
คอนโดมิเนียม

มากกว่า
1,000
ยูนิต

ทาวน์โฮม

บริษัท สมาร์ท ดูแลโครงการ ทาวน์โฮม ทั้งหมด 111 โครงการ แบ่งเป็น

7
ทาวน์โฮม

ไม่เกิน
50
ยูนิต
42
ทาวน์โฮม


51-200
ยูนิต
50
ทาวน์โฮม


201-400
ยูนิต
12
ทาวน์โฮม

มากกว่า
400
ยูนิต

การจัดตั้งนิติบุคคล

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ มีทีมงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลทั้งกลุ่มคอนโดมิเนียม และ บ้านจัดสรร สมาร์ทมีกระบวนการและระบบการดำเนินการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการดำเนินการด้านเอกสารและติดต่อราชการต่างๆ เพื่อการดำเนินการสำหรับโครงการในการเตรียมจัดตั้งนิติ หรือ ส่งมอบงานจากทางบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมาร์ทดำเนินการจัดตั้งนิติมาแล้วกว่า 100 โครงการ