Download Our Company Profile Here:
Click icon to download!
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้งนิติบุคคลโดยมีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
เราประสบความสำเร็จในการจัดตั้งนิติบุคคลและการรับมอบโครงกการมาแล้วกว่า 100 คนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาบริการของเราประกอบด้วย:
+ การปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
+ จัดประชุมสามัญประจำปีครั้งแรก
+ ส่งมอบสาธารณูปโภคทั่วไปจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์
+ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งนิติบุคคล
+ ดำเนินเรื่องกับราชการเพื่อการจัดตั้งนิติบุคคลและติดตามจนกว่าจะเสร็จสิ้น

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดตอ่เข้ามาแจ้งต้องการชมเชยทางฝ่ายนิติบุคคลที่มีการดูแลความสะอาดของโครงการเป็นอย่างดีค่ะ มีระเบียบ เรียบร้อยดี"

Pleno สุขสวัสดิ์-พระราม3

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาขอชมเชยเจ้าหน้าที่นิติบุคคล 3ท่าน คือ คุณเอ้ ผู้จัดการหมู่บ้าน และคุณเจมส์ คุณเจน เจ้าหน้าที่นิติบุคคล เนื่องจากตั้งแต่ลูกค้าซื้อบ้านมาได้รับการดูแลอย่างดี การประสานงาน การบริการ การแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ลูกค้าจึงประทับใจเป็นอย่างมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ค่ะ"

บ้านกลางเมือง รัชโยธิน

“ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยคุณเบียร์ (ผู้จัดกาของโครงการ)ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกบ้าน เช่น ลูกบ้านไฟที่บ้านไม่ติด ทางนิติก็คอยหาอุปกรณ์ให้ทางลูกค้า จึงทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในการทำงานอย่างมากค่ะ จึงติดต่อเข้ามาชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ”

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยเจ้าหน้าที่นิติบุคคลที่ช่วยประสานงานเรื่องต่างๆภายในโครงการเป็นอย่างดี และมีการดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการดีมาก ทำให้ลูกค้าประทับใจจึงติดต่อเข้ามาชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ"

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยเจ้าหน้าที่นิติฯเนื่องจากนิติฯ มีการดูแลลูกค้าและคอยช่วยเหลือลูกคค้าอยู่เสมอๆค่ะ"

Sales Contact

พัชราภรณ์ คงหนองเต่า (คุณปุ้ม)

Business Development Manager

ต้องการให้นำเสนองานบริหารนิติบุคคลประจำโครงการต่างๆ ติดต่อ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์มือถือบริษัท : 0638966142
Line ID : nupoom14

สิทธิเดช รัตนเนตร์ (เดช)

Business Development Manager

ต้องการให้นำเสนองานบริหารนิติบุคคลประจำโครงการต่างๆ ติดต่อ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์มือถือบริษัท : 0655109463
Line ID : smart9463

ติดต่อเรา

*
*
*