FitFriend : เทรนเนอร์ส่วนตัวราคาพิเศษ

ลูกบ้าน SMART ไม่ต้องรถติดไปเข้าคลาสอีกต่อไป บริการเทรนเนอร์ส่วนตัว พร้อมไปเทรนทุกที่ทุกเวลา

รายละเอียดโปรโมชันและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่แอปฯ SMART World คลิกที่นี่

วันนี้ – 31 ธ.ค.67

Contact Us