SMART ได้จัดกิจกรรมสัมนาให้กับพนักงาน

SMART ได้จัดกิจกรรมสัมนาให้กับพนักงานขึ้น ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2560 โดยมีวัถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานรับรู้ทิศทาง เป้าหมาย รวมถึงความเป็นมาตรฐานในการบริการสำหรับท่านเจ้าของบ้าน และห้องชุด ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้พนักงานยังได้ร่วมกันทำกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุนสนาน และรอยยิ้มจากพนักงานทุกๆ คน


Lastest Update


Winners Announcement: SMART World Dream Trip

คุณสปัญญ์ ปาลีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ส่งมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมสนุกในแคมเปญ “ โหลดลุ้น...พิชิตทริปในฝัน” ไปกับสมาร์ท 

ขอแสดงความยินดีกับลูกบ้านทั้ง 2 ท่าน ที่เป็นผู้โชคดีได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทริปอิตาลี และทริปแสงเหนือ ดังนี้

คุณน้ำเพชร เทศะบำรุง จากโครงการ บ้านกลางเมือพระราม 9 กรุงเทพกรีฑา ได้รับรางวัลตะลุยอิตาลี มูลค่า 120,000 บาท
คุณพิมพ์ภัทรา กรรษา จากโครงการ Aspire รัตนาธิเบศร์ 1 ได้รับรางวัลทัวร์ล่าแสงเหนือในฝัน ประเทศรัสเซีย มูลค่า 120,000 บาท

Contact Us
*
*
*