Sales Contact

Patchraporn Kongnongtao (PUM)

Business Development Manager

Request Quotation for Property Management Service
Email : [email protected]
Contact Number : 0638966142
Line ID : nupoom14

Sittidej Rattananet (DEJ)

Business Development Manager

Request for Quotation for Property Management Service
Email : [email protected]
Mobile : 0655109463
Line ID : smart9463

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

“ลูกค้าติดต่อเข้ามาขอชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่นิติบุคคล เรื่องการดูแลความเรียบร้อยและ จัดการพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างดี ลูกค้าจึงประทับใจอย่างมากและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ อีกทั้งเพื่อป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นิติบุคคลในการทำงานค่ะ”

บ้านกลางเมือง รัชโยธิน

“ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยคุณเบียร์ (ผู้จัดกาของโครงการ)ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกบ้าน เช่น ลูกบ้านไฟที่บ้านไม่ติด ทางนิติก็คอยหาอุปกรณ์ให้ทางลูกค้า จึงทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในการทำงานอย่างมากค่ะ จึงติดต่อเข้ามาชมเชย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ”

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยเจ้าหน้าที่นิติบุคคลที่ช่วยประสานงานเรื่องต่างๆภายในโครงการเป็นอย่างดี และมีการดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการดีมาก ทำให้ลูกค้าประทับใจจึงติดต่อเข้ามาชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ"

Pleno สุขสวัสดิ์-พระราม3

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาขอชมเชยเจ้าหน้าที่นิติบุคคล 3ท่าน คือ คุณเอ้ ผู้จัดการหมู่บ้าน และคุณเจมส์ คุณเจน เจ้าหน้าที่นิติบุคคล เนื่องจากตั้งแต่ลูกค้าซื้อบ้านมาได้รับการดูแลอย่างดี การประสานงาน การบริการ การแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ลูกค้าจึงประทับใจเป็นอย่างมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ค่ะ"

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยฝ่ายนิติบุคคลให้การบริการดี การประสานงานดี และหมู่บ้านสะอาดเรียบร้อยดี"

Our ProjectsNews

Winners Announcement: SMART World Dream Trip
Resident Activity

คุณสปัญญ์ ปาลีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ส่งมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมสนุกในแคมเปญ “ โหลดลุ้น...พิชิตทริปในฝัน” ไปกับสมาร์ท 

ขอแสดงความยินดีกับลูกบ้านทั้ง 2 ท่าน ที่เป็นผู้โชคดีได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทริปอิตาลี และทริปแสงเหนือ ดังนี้

คุณน้ำเพชร เทศะบำรุง จากโครงการ บ้านกลางเมือพระราม 9 กรุงเทพกรีฑา ได้รับรางวัลตะลุยอิตาลี มูลค่า 120,000 บาท
คุณพิมพ์ภัทรา กรรษา จากโครงการ Aspire รัตนาธิเบศร์ 1 ได้รับรางวัลทัวร์ล่าแสงเหนือในฝัน ประเทศรัสเซีย มูลค่า 120,000 บาท

Save Ubon from floods
Corporate & CSR

ในวันนี้คุณสปัญญ์ ปาลีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากลูกบ้านทุกท่าน แก่ คุณสมใจ ทัฬหเมธา ผู้เชี่ยวชาญสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานี


ขอขอบพระคุณลูกบ้านของสมาร์ททุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี ผ่านการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการยังชีพ และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอุบลก้าวผ่านภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี


Contact Us

*
*
*