Pleno สุขสวัสดิ์-พระราม3

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาขอชมเชยเจ้าหน้าที่นิติบุคคล 3ท่าน คือ คุณเอ้ ผู้จัดการหมู่บ้าน และคุณเจมส์ คุณเจน เจ้าหน้าที่นิติบุคคล เนื่องจากตั้งแต่ลูกค้าซื้อบ้านมาได้รับการดูแลอย่างดี การประสานงาน การบริการ การแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ลูกค้าจึงประทับใจเป็นอย่างมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ค่ะ"

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยเจ้าหน้าที่นิติบุคคลที่ช่วยประสานงานเรื่องต่างๆภายในโครงการเป็นอย่างดี และมีการดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการดีมาก ทำให้ลูกค้าประทับใจจึงติดต่อเข้ามาชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ"

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยฝ่ายนิติบุคคล การบริหารงานโดยรวมดีและการอัพเดตข้อมูลทางLINE ทำได้ดี"

บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน

"ลูกค้าติดตอ่เข้ามาแจ้งต้องการชมเชยทางฝ่ายนิติบุคคลที่มีการดูแลความสะอาดของโครงการเป็นอย่างดีค่ะ มีระเบียบ เรียบร้อยดี"

Centro ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

"ลูกค้าติดต่อเข้ามาชมเชยผู้จัดการนิติบุคคลของโครงการ Centro ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ เนื่องจากปฏิบัติงานดีมาก เวลาที่ลูกค้าไม่อยู่บ้าน ก็ช่วยดูแลบ้านลูกค้าให้เป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าประทับใจเป็นอย่างมากจึงติดต่อเข้ามาชมเชยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะ"

Sales Contact

Sittidej Rattananet (DEJ)

Business Development Manager

Request for Quotation for Property Management Service
Email : sittidej_r@smartservice.co.th
Mobile : 0655109463
Line ID : smart9463

Patchraporn Kongnongtao (PUM)

Business Development Manager

Request Quotation for Property Management Service
Email : patchraporn_k@smartservice.co.th
Contact Number : 0638966142
Line ID : nupoom14

Our ProjectsNews

Save Ubon from floods
Corporate & CSR

ในวันนี้คุณสปัญญ์ ปาลีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากลูกบ้านทุกท่าน แก่ คุณสมใจ ทัฬหเมธา ผู้เชี่ยวชาญสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานี


ขอขอบพระคุณลูกบ้านของสมาร์ททุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี ผ่านการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการยังชีพ และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอุบลก้าวผ่านภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี


Contact Us

*
*
*